Sistemi za klađenje

Svi naši tiketi (barem nas prosečnih igrača) zasnivaju se na minimum četiri para. Ukoliko odigrate pet, šest i više para matematički vaše šanse za dobitak svedene su na minimum. Koliko puta ste se samo našli u situaciji da vas je "prodao" samo jedan par. Jedna od boljih strategija i verovatno najsigurniji put do dobitka je SISTEMSKO KLAĐENJE. Pod pojmom "sistemsko klađenje" podrazumevamo određene kombinacije parova za klađenje a ne način ulaganja novca. Sistem predstavlja skup svih mogućih kombinacija za određen broj mečeva. Sam sistem bez ikakvih ograničenja (sa maksimalnim brojem kombinacija) u praksi nije isplativ, pa mora imati određen "uslov" sa ciljem smanjenja broja kombinacija. Dati uslov sistemu znači odrediti minimalni broj pogodaka u odnosu na broj parova datog sistema.

Sve uslovne sisteme možemo podeliti u dve grupe:
1. PUNI SISTEMI-sistemi koji se igraju na jednom tiketu i definisani su samo jednim uslovom.
2. SKRAĆENI SISTEMI - sistemi koji se raspisuju na više tiketa. Pored uslova smanjuje se i broj utakmica po tiketu što dovodi do još manjeg broja kombinacija.

Puni sistemi za klađenje

Razlika izmedju sistema i obicnog listica za kladjenjeTo su sistemi kod kojih morate pogoditi određeni broj parova koji su zadati uslovom. Najlakši način razumevanja jednog sistema je na primeru. Ukoliko odigrate sistem 3 od 5, da bi tiket bio dobitan morate pogoditi minimum 3 para. Ovaj sistem ima 10 kombinacija. Prednost sistema za klađenje u odnosu na neuslovljeni tiket je u dobitku i ukoliko promašite neki par, a mana je u tome da ukoliko pogodite SVE mečeve dobitak je mnogo manji. Primer: Vaš ulog je 100din., imate 5 parova na tiketu i koeficijanat 2,15 po meču. Ukoliko odigrate običan tiket ( bez sistema), vaš dobitak je 4594din. (2,15* 2.15* 2.15* 2.15* 2.15* 100). Ukoliko promašite jedan par vaš tiket je gubitan. Sistem: Ako promašite JEDAN par vaš tiket je dobitan i dobijate 400din, a ako promašite DVA para opet imate dobitak ali taj dobitak iznosi 100din (barem je vraćen ulog). Ukoliko pogodite sve mečeve vaš dobitak je 1000 din., što je 4,5 puta manje od običnog tiketa. Broj kombinacija za svaki sistem prikazan je u tabeli ispod.

Kombinacije punog sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 3 6 10 15 21 28 36 45
3 1 4 10 20 35 56 84 120
4 1 5 15 35 70 156 210
5 1 6 21 56 126 252
6 1 7 28 84 210
7 1 8 36 120
8 1 9 45
9 1 10
10 1

Kako se računa dobitak kod sistemskog listića:

Da bi pojednostavili proračun dobitka kod sistema za klađenje najlakše je pokazati na primeru:
Proracun sistemskog listica Odigrali ste 5 parova (par1,par2,par3,par4,par5),
ULOG 100 din,
SISTEM 3/5 (minimum 3 pogodaka od 5 parova), i
KVOTA za svaki par 2,15.
SISTEM 3/5 sadrži 10 KOMBINACIJA (par1, par2, par3 | par1, par2, par4 | par1, par2, par5 | par1, par3, par4 | par1, par3, par5 par1, par4, par5 | par2, par3, par4 | par2, par3, par5 | par2, par4, par5 | par3, par4, par5).
ULOG PO KOMBINACIJI je naš ulog(100din) podeljen sa brojem kombinacija (3 od 5 = 10komb.), što iznosi 10din.

SISTEM 3/5 JE ISTO ŠTO I DA ODIGRATE 10 TIKETA U KOJIMA SE NALAZE PO TRI NAŠA MEČA U KOMBINACIJI "SVAKI SA SVAKIM (par1,par2,par3.. ..par3,par4,par5)"
Sistem tri od pet

Ukoliko ste pogodili 3 para (recimo par1,par2,par3) imate jednu dobitnu kombinaciju i vaš dobitak je:Par1*par2*par3*ulog po kombinaciji (2.15* 2.15* 2.15* 10=100din.).

Minimalan uslov u sistemu tri od pet

Ukoliko ste pogodili 4 para (recimo par1, par2, par3, par4), imate četiri dobitne kombinacije i vaš dobitak je:(Par1* par2* par3* ulog po kombinaciji) + (par1* par2* par3* ulog po kombinaciji) + (par1* par2* par4* ulog po kombinaciji) + (par2* par3* par4 *ulog po kombinaciji)= 2.15 *2.15 *2.15 *10 +2.15 *2.15 *2.15 *10 +2.15 *2.15 *2.15 *10=400din.

Četiri od pet u sistemu 3 od pet

Ukoliko pogodite svih 5 parova imate deset dobitnih kombinacija i vaš dobitak je:(Par1* par2* par3*ulog po kombinaciji)+....+(par3* par4* par5* ulog po kombinaciji) =2.15 *2.15 *2.15 *10+ .....2.15 *2.15 *2.15 *10=1000din.

Svih pet pogodaka u sistemu tri od pet

Skraćeni sistemi za klađenje

Za razliku od punih sistema za klađenje skraćeni sistemi se raspisuju na više tiketa, sa ciljem smanjivanja broja kombinacija a zadržavanja istih uslova za minimalni broj pogodaka.Kao krajnji rezultat, još više povećavamo šanse za dobitak ali je dobitak još manji ukoliko pogodimo sve parove.Pun sistem iz našeg primera(3 od 5) koji ima 10 kombinacija možemo "skratiti" na samo ČETIRI kombinacije.Dobitak je moguć čak iako pogodite samo dva para...