Sistemom do dobitka !!!

Sistemi za klađenje

Sistemi za klađenje

Svi naši tiketi (barem nas prosečnih igrača) zasnivaju se na minimum četiri para. Ukoliko odigrate pet, šest i više para matematički vaše šanse za dobitak svedene su na minimum. Koliko puta ste se samo našli u situaciji da vas je "prodao" samo jedan par. Jedna od boljih strategija i verovatno najsigurniji put do dobitka je SISTEMSKO KLAĐENJE. Pod pojmom "sistemsko klađenje" podrazumevamo određene kombinacije parova za klađenje a ne način ulaganja novca. Sistem predstavlja skup svih mogućih kombinacija za određen broj mečeva. Sam sistem bez ikakvih ograničenja (sa maksimalnim brojem kombinacija) u praksi nije isplativ, pa mora imati određen "uslov" sa ciljem smanjenja broja kombinacija. Dati uslov sistemu znači odrediti minimalni broj pogodaka u odnosu na broj parova datog sistema.

Prednosti i mane

Prednosti i mane sistema za klađenje

Najlakši način razumevanja jednog sistema je na primeru. Ukoliko odigrate sistem 3 od 5, da bi tiket bio dobitan morate pogoditi minimum 3 para. Ovaj sistem ima 10 kombinacija. Prednost sistema za klađenje u odnosu na neuslovljeni tiket je u dobitku i ukoliko promašite neki par, a mana je u tome da ukoliko pogodite SVE mečeve dobitak je mnogo manji.

Primer: Vaš ulog je 1000din., imate 5 parova na tiketu i kvotu 2,15 po meču. Ukoliko odigrate običan tiket ( bez sistema), vaš dobitak je 45940din. (2,15* 2.15* 2.15* 2.15* 2.15* 1000). Ukoliko promašite jedan par vaš tiket je gubitan. Sistem: Ako promašite JEDAN par vaš tiket je dobitan i dobijate 4000din, a ako promašite DVA para opet imate dobitak ali taj dobitak iznosi 1000din (barem je vraćen ulog). Ukoliko pogodite sve mečeve vaš dobitak je 10000 din., što je 4,5 puta manje od običnog tiketa. Broj kombinacija za svaki sistem prikazan je u tabeli ispod.

Kombinacije sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 3 6 10 15 21 28 36 45
3 1 4 10 20 35 56 84 120
4 1 5 15 35 70 156 210
5 1 6 21 56 126 252
6 1 7 28 84 210
7 1 8 36 120
8 1 9 45
9 1 10
10 1

Kako se računa dobitak u sistemu

Da bi pojednostavili proračun dobitka kod sistema za klađenje najlakše je pokazati na primeru:

Proračun sistemskog tiketa

Odigrali ste 5 parova (par1, par2, par3, par4, par5),
ULOG 1000 din,
SISTEM 3/5 (minimum 3 pogodaka od 5 parova), i
KVOTA za svaki par 2,15.
SISTEM 3/5 sadrži 10 KOMBINACIJA (par1, par2, par3 | par1, par2, par4 | par1, par2, par5 | par1, par3, par4 | par1, par3, par5 par1, par4, par5 | par2, par3, par4 | par2, par3, par5 | par2, par4, par5 | par3, par4, par5).
ULOG PO KOMBINACIJI je naš ulog(1000din) podeljen sa brojem kombinacija (3 od 5 = 10komb.), što iznosi 100din.

SISTEM 3/5 JE ISTO ŠTO I DA ODIGRATE 10 TIKETA U KOJIMA SE NALAZE PO TRI NAŠA MEČA U KOMBINACIJI "SVAKI SA SVAKIM (par1,par2,par3.. ..par3,par4,par5)"

Poređenje sistema za klađenje

Dobitak sa tri pogodaka (ostvaren minimalni uslov)

Minimalni uslov u kombinaciji tri od pet

Ukoliko ste pogodili 3 para (recimo par1, par2, par3) imate jednu dobitnu kombinaciju i vaš dobitak je:Par1* par2* par3* ulog po kombinaciji (2.15* 2.15* 2.15* 100=1000din.).

Dobitak sa četiri pogodaka

Četiri pogodaka u sistemu tri od pet

Ukoliko ste pogodili 4 para (recimo par1, par2, par3, par4), imate četiri dobitne kombinacije i vaš dobitak je:(Par1* par2* par3* ulog po kombinaciji) + (par1* par2* par3* ulog po kombinaciji) + (par1* par2* par4* ulog po kombinaciji) + (par2* par3* par4 *ulog po kombinaciji)= 2.15 *2.15 *2.15 *100 +2.15 *2.15 *2.15 *100 +2.15 *2.15 *2.15 *100=4000din.

Dobitak sa svih pet pogodaka

Svih pet pogodaka u sistemu tri od pet

Ukoliko pogodite svih 5 parova imate deset dobitnih kombinacija i vaš dobitak je:(Par1* par2* par3*ulog po kombinaciji)+....+(par3* par4* par5* ulog po kombinaciji) =2.15 *2.15 *2.15 *100+ .....2.15 *2.15 *2.15 *100=10000din.

Isplativost sistema

Prilikom igranja sistema najvažnije je proračunati isplativost sistema. Isplativost sistema znači da ukoliko pogodite minimalni uslov u sistemu dobitak bude jednak ili veći od uloga. Na našem primeru u sistemu tri od pet potrebna kvota za isplativost je 2,15 . Primer: Ukoliko odigrate parove sa kvotom 2 i ostvarite minimalan uslov (tri pogodaka), vaš dobitak na uloženih 1000din. biće 800din. (2* 2* 2* 100). Možete postići isplativost i sa ovim kvotama ali morate dodati još nekoliko parova koje morate pogoditi ("beton"), ali tada je rizik prolaznosti sistema mnogo veći. U tabeli ispod postavljene su minimalne kvote za svaki sistem da biste dobili isplativost sistema.

Minimalne kvote da vratite uloženi novac u punom sistemu
Sistem Kvota Sistem Kvota Sistem Kvota Sistem Kvota
2 od 3 1,73 2 od 4 2,45 2 od 5 3,16 2 od 6 3,87
2 od 7 4,58 2 od 8 5,29  2 od 9 6 2 od 10 6,71
3 od 4 1,59 3 od 5 2,15 3 od 6 2,71 3 od 7 3,27
3 od 8 3,83 3 od 9 4,38 3 od 10 4,93 4 od 5 1,50
4 od 6 1,97 4 od 7 2,43 4 od 8 2,89 4 od 9 3,53
4 od 10 3,81 5 od 6 1,43 5 od 7 1,84 5 od 8 2,24
5 od 9 2,63 5 od 10 3,02 6 od 7 1,38 6 od 8 1,74
6 od 9 2,09 6 od 10 2,44 7 od 8 1,35 7 od 9 1,67
7 od 10 1,98 8 od 9 1,32 8 od 10 1,61 9 od 10 1,29